Özet Bilgi
2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Tarihi
23.03.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Denetçinin seçimi
11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Afyon Çimento.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
AFYON 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3
AFYON 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.