[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MemorandumOfInformationAbstract|
Pay Satış Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sayın Paydaşlarımız;

Ortaklarımızdan Sayın Erhan TOPAÇ'ın Şirketimize gönderdiği yazıda; anılan kişinin Şirketimizde sahip olduğu paylardan Şirketimiz sermayesinin %5' ine tekabül eden 1.500.000 TL nominal değerli kısmının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurul'a başvurulduğu hususunun ifade edildiği 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.

Kurul'un 25.02.2021 tarih ve 11/304 sayılı toplantısında, Sayın Erhan TOPAÇ'ın söz konusu talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurulca onaylı pay satış bilgi formu Ek'te yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.