FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Yönetim Kurulu 02.03.2021 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır:
Türk Ticaret Kanunu'nun 366.maddesi gereği 04.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3(üç) yıl süreliğine seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksim sonucunda 1(bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına  Yılmaz Ulaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Meftun Ulaş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik Mutlu Ulaş'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Bilal Tayfun Yeşilyurt'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem Yadigar'ın  atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulunun  görev dağılımına ilişkin kararı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.