FİNANS

Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
295.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
310.200.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018
10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
284.596.000
15.200.000
5,34090
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
295.000.000
15.200.000,000
5,15254
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Nurol Holding A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu?
Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama
SPK kararı çerçevesinde Nurol Holding tarafından yapılacak pay satışına ilişkin duyuru 02.03.2021 tarihinde yayınlanmış olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.
SPK Başvuru Tarihi
23.02.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.02.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 15.200.000-TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 02/03/2021 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ne satılmış olup, bedeli 28/12/2020 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimize gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03/03/2021 tarih ve 2021/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Nurol Holding-Duyuru ve Talep Formu.pdf