FİNANS

Özet Bilgi
Şirket Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
224.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027
318,18
954,540
300,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027
Nâma
B Grubu, INDES, TREINDX00019
55.999.681,82
167.999.045,460
300,00000
B Grubu
B Grubu, INDES, TREINDX00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
56.000.000
168.000.000,000
300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
168.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

- Şirketimizin 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla % 300 artırarak 224.000.000 TL' ye çıkarılmasına,

- Artış tutarı olan 168.000.000 TL'nin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

- Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin ekteki gibi tadiline,

- Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İndeks Sermaye Tadil metni.pdf