Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
IZMDC, JANTS, ORMA, OSTIM, ZOREN, MERIT
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
IZMDC
1
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
E
MEHMET KÜÇÜKKAHRAMAN
2.173,911
JANTS
2
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
HATİCE ERCAN
434,000
ORMA
3
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş.
E
ŞEHRİBAN UYSAL
2.586,309
OSTIM
4
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
E
ORHUN MUSTAFA MAŞLAK
36.450,000
ZOREN
5
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E
ZORLU HOLDİNG A.Ş.
19.899.997,265
MERIT
6
MERIT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
E
KEMAL KOCA
109,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.