Özet Bilgi
Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
04.03.2021
Genel Kurul Tarihi
07.04.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SANAYİ BÖLGESİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5 - Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Yönetim Kurulu Seçimi.
8 - Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması.
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - 2021 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname-ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
KarDağıtımPolitikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 07.04.2021 Çarşamba günü saat:11:00 de 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde TTK 416 uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,

Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.