Özet Bilgi
2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GARAN, TRAGARAN91N1
Peşin
0,1485238
14,85238
15
0,1262452
12,62452
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.04.2021
07.04.2021
06.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GARAN, TRAGARAN91N1
0
0
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli toplantısında,

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Bankamızın 2020 yılında oluşan vergi sonrası 6.238.002.719,48 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak;

Bankamızın ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 413.800.000 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 14,85 olan 623.800.000,00 TL nakit brüt temettü bedelinin Ortaklarımıza dağıtılması;

- 5 Nisan 2021 tarihinde kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması;

hususlarının Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2020 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Profit Distribution Statement.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.465.373.536,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
8.639.409.984,81
4. Vergiler ( - )
2.401.407.265,33
5. Net Dönem Kârı
6.238.002.719,48
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.238.002.719,48
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
210.000.000
* Nakit
210.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
413.800.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
41.380.000
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
35.204.890,73
19. Olağanüstü Yedek
5.537.617.828,75
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
530.230.000
8,5
0,12625
12,62452
TOPLAM
530.230.000
8,5
0,12625
12,62452
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.