[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
23.12.2020 tarihli ve 18:11:16 saatinde yaptığımız özel durum açıklamamıza istinaden;

Şirketimizin 04.03.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Yapılan incelemeler sonucu yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve "AnySense" platformu ile Nesnelerin İnterneti konseptinde Telekom ve Endüstri 4.0 alanında sensör ve izleme çözümleri hizmeti verme amacı güden;

  • Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. ne 250.000 USD bedele kadar tutarla ve şirketin %25 ine kadar oranda iştirak edilmesi,
  • Şirkete katılımın bedelli sermaye artırımı yoluyla ve artırılan sermayenin Şirketimiz tarafından taahhüt edilmesi ve ödenmesi şeklinde yapılması,
  • Taahhüdümüzün ilk aşamada 31 Mart 2021 tarihine kadar 150.000 USD tutarında olması ve şirketin göstereceği performansa göre 31.12.2021 tarihine kadar 100.000 USD daha yapılmak suretiyle 250.000 USD tutarına tamamlanmasına,
karar verilmiştir. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren açıklama "finansal duran varlık edinilmesi başlığı altında ayrıca yapılacaktır.

Şirket faaliyetleri ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir.

Batkon Batarya Kontrol ve Teknolojileri A.Ş. geliştirdiği "Any Sense" platformu ile nesnelerin interneti konseptinde Telekom ve endüstri 4.0 alanında sensör ve izleme çözümleri sunmaktadır.
Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin hızlı gelişimi güneş panelleri ve rüzgar tribünlerinde üretilecek enerjinin depolanması sorununu gündeme getirmiştir. Bloomberg NEF tahminlerine göre küresel enerji depolama piyasası önümüzdeki otuz yılda bir trilyon dolara kadar yatırım çekebileceğini öngörmektedir.
Bu kadar büyük kapasiteli depolamalarda depolama kadar bu bataryaların yönetim sistemi vazgeçilemez bir yatırım olarak öne çıkmasını sağlamaktadır.
Enerji depolanması ve depolanan enerjini yönetimini ön plana çıkaran şirket geliştirdiği Batarya Yönetim Sistemleri ile hedef Pazar olarak; Telekom Operatörlerini, UPS üreticilerini, Enerji dağıtım şirketlerini, Yenilenebilir enerji üretim şirketlerini ve endüstri 4.0 geçişi yapacak sanayi şirketlerini belirlemiştir.

Belirlenen bu hedef kuruluşlara;
Telekom akü yönetim sistemi,
Telekom akü üretim sistemi,
UPS akü izleme sistemi,
Güneş panelleri için MPPT şarj modülü,
Direk üstü telemetri/ kamera uygulamaları için enerji sistemi,
Elektrik şebekesi için büyük kapasiteli depolama sistemi,
EDAŞ TM kesici sistemleri için lityum akülü redresör sistemi,
Telekom ve UPS aküleri için otonom akü test sistemleri hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.