bagfas - bagfs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 461.499.621,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 201.054.828,00
 • Finansal Yatırımlar 125.180,00
 • Ticari Alacaklar 5.637.025,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.110,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.612.915,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.533.589,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.533.589,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 219.916.164,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.802.373,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 370.827,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.059.635,00
 • ARA TOPLAM 461.499.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.065.876.631,00
 • Finansal Yatırımlar 1.014.078,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 143.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 689.593.787,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 562.048,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 374.563.477,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.527.376.252,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 459.195.888,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.027.390,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.171.233,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 311.780.780,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 785.939,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 310.994.841,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.524.648,00
 • Diğer Borçlar 417.157,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.430,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 413.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.118.179,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.992.466,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 621.079,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.371.387,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 164.035,00
 • ARA TOPLAM 459.195.888,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 675.550.776,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 501.406.742,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 165.464.751,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.679.283,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.679.283,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.746.664,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 392.629.588,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 392.629.588,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.842.854,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.590.892,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.590.892,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.590.892,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 104.149,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 104.149,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 238.516.427,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 29.970.324,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.527.376.252,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.