besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 765.496.198,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.614.327,00
 • Finansal Yatırımlar 22.106.981,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 22.106.981,00
 • Ticari Alacaklar 114.193.783,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 114.193.783,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 599.084.650,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 599.084.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.301.887,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.968.506,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.226.064,00
 • ARA TOPLAM 765.496.198,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 385.824.301,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.257.540,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.257.540,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 254.459.052,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.167.527,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.767.660,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.172.484,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.151.320.499,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.608.892.069,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 728.861.043,00
 • - Banka Kredileri 728.861.043,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 219.643.275,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 219.643.275,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 218.350.717,00
 • Diğer Borçlar 2.984.767,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.984.767,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 79.644.485,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.360.932,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.272.220,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.272.220,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 75.386.017,00
 • ARA TOPLAM 1.608.892.069,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 357.599.722,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 202.043.245,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.904.229,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.904.229,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.951.189,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.425.266,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.425.266,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.176.627,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.966.491.791,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -815.171.292,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -815.171.292,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.745.645,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.745.645,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.745.645,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.554.256,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -750.365.592,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -305.711.408,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.151.320.499,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.