ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.318.343,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.431.696,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.141.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.396.821,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.744.499,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.795,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.310.529,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.005.315,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.169,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 324.804,00
 • ARA TOPLAM 38.318.343,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 229.507.987,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.433,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.878.073,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 212.251.453,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.514.413,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.752,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.845.863,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 267.826.330,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.576.734,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.233.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.622.388,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.020.232,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 362.546,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.657.686,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 649.151,00
 • Diğer Borçlar 5.024.600,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.171.050,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 853.550,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.716.697,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.873,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.286.793,00
 • ARA TOPLAM 44.576.734,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.615.422,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.408.226,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.796.191,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 414.219,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 414.219,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.996.786,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 144.192.156,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 123.634.174,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.817.014,00
 • Ödenmiş Sermaye 76.231.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.869.310,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.677.753,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.677.753,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -108.618,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 800.362,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 46.427.604,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.189.015,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -182.840,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 267.826.330,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.