selcuk gida - selgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 18.144.085,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 183.970,00
 • Finansal Yatırımlar 28.489,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 28.489,00
 • Ticari Alacaklar 4.832.852,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.832.852,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 404.649,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.649,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.549.433,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.741.708,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.402.960,00
 • ARA TOPLAM 18.144.085,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.308.955,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.788,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.788,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.070.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.110.916,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 93.201,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 24.453.040,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.730.529,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 659.613,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 584.688,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.016.146,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.016.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.656,00
 • Diğer Borçlar 2.836.729,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.321.694,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.515.035,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.614,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.581,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.070.190,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.070.190,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.730.529,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.428.961,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 780.236,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 196.099,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.742,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 82.357,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 452.626,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.159.490,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.293.550,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.256.380,00
 • Ödenmiş Sermaye 11.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 594.413,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.934.962,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.934.962,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.835,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.300.291,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 120.838,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 37.170,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 24.453.040,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.