[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/01/2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde yapmış olduğu 30.12.2019 tarih,2019/38 karar numaralı toplantısı sonucunda,aşağıdaki kararları almıştır. 

1-Şirketimiz ana faaliyet konusunun son dönemde yeni alanlara dönüştürülerek, yatırım holding statüsünde sürdürülecek olmasına yönelik değişiklikler SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilerek, konuyla ilgili düzenlemeler için olağanüstü genel kurul yapılamasına karar verilmiştir.

 2-Bu konunun görüşüleceği genel kurul toplantısında şirketin ana sözleşme tadili yapılmasına ve şirket unvanında değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

 
 3-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklara payların ortaklık tarafından  1,75 TL fiyatla üst sınır 5,000,000 TL olmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir.Ancak ayrılma hakkı fiyatının düzeltilmesi sonucunda fiyat 1.86 olarak belirlenmiştir.
Toplantıya katılan bağımsız üye UĞUR KOÇ olumlu oy kullanmış olup MUSTAFA CİHAT DURMUŞ vatani görevini yaptığı için toplantıya mücbir sebeple katılamamıştır.
  
 Toplantının gündemi ve esas sözleşme tadiline ilişkin metinler ektedir.


        

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla. 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.