[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul , Kağıthane, 6087 ada, 13 nolu parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu 1.Bölüm hk.
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
31.12.2019
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul , İstanbul , Kağıthane, 6087 ada, 13 nolu parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1437 nolu yıl sonu değerleme raporu 1.Bölüm  ekte yer almaktadır. 
 
 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.