[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
12.07.2016 (Şekerbank T.A.Ş.) / 15.07.2016 (Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.07.2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı öğrenilmiş, dava dilekçesi 21.07.2016 şirkete tebliğ olmuştur. (Şekerbank T.A.Ş.) / 19.07.2016 tarihinde ihtiyati haciz kararı öğrenilmiş dava dilekçesi 25.07.2016 şirkete tebliğ olmuştur. (Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Tasarrufun İptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Şekerbank T.A.Ş. / Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
10.121.419,62 TL (Şekerbank T.A.Ş. / Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%45,73
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307 Esas (Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.)
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
23.01.2020
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/307 Esas Sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında mahkeme;

- Davanın ve birleşen davanın reddine,

- Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,

- Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere,

karar verilmiştir.
 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.