Özet Bilgi
Şirket Esas Sözleşmesi 10. madde Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.01.2020
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
10
SPK Başvuru Tarihi
28.01.2020
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu kararı dahilinde; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.