Özet Bilgi
SPK Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
20.540.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
43.920.000
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
7.900.000
6.807.692,310
86,17332
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
12.640.000
10.892.307,690
86,17332
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
20.540.000
17.700.000,000
86,17332
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
7.900.000
15.800.000,000
1.446,47887
1,00
B Grubu
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
12.640.000
25.280.000,000
1.446,47887
1,00
B Grubu
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
20.540.000
41.080.000,000
1.446,47887
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
02.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin sermaye azaltım ve eşanlı sermaye artırım başvurusuna ilişkin hazırlanmış olan izahnameye SPK'unca onay verilmesi talebiyle ilgili olarak,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bülteni'nde de görüleceği üzere aşağıdaki şekilde,

''Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket), 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL'ye azaltılmasına ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılmasısuretiyle olumlu karşılanarak izahnamenin onaylanmasına ve esas sözleşmenin 6'ncı madde tadil metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir''

karar taktir edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.