İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Fatih Karacanik
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GÖREVLİSİ
24.08.2018
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 , Kurumsal Yönetim Derecelendirme , Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansları
208667, 702694, 800907
Özlem Nazlı Arıkan
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ
09.12.2019
05524888217
ozlem.arikan@markayatirim.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ,Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Lisansları
214125, 902448, 902128,703343
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.