[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10/12/2019
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/12/2019
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/02/2020
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Ortaklığımız ihaleden pay almıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
-
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
590.054 EUR
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında spreader ve totem ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alınmıştır.

İşbu açıklama Yönetim Kurulumuzun 10/12/2019 tarih ve 2019/45 sayılı Kararı kapsamında ihaleye ilişkin kararın netleşmesine kadar ertelenmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.