[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4.Dönem Kurum Geçici Vergi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası

mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf.dosyasında sunulmaktadır.


Saygılarımızla

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.