Özet Bilgi
Şirketimizin, Deks Yatırım A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.01.2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2019
Denkleştirme Ödemesi
0
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Deks Yatırım A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
1
-
Hamiline
DEKS YATIRIM A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
1
-
Hamiline

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028
1.010.276,17
0
0
1.010.276,17
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010
50.989.723,83
0
0
50.989.723,83
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
52.000.000 TL
0 TL
0 TL
52.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.11.2019
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, hisselerinin %100 'ne sahip olduğu iştiraki durumundaki Deks Yatırım A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerine ilişkin 20.02.2020 Tarih 2020/12 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde alınan karar aşağıdaki gibidir;

"Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olduğu Deks Yatırım A.Ş.'yi kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir..."

Kamuoyuna Duyurulur,

Saygılarımızla...Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
Deks YKK.pdf - Diğer
EK: 3
Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 4
Deks 30.09.2019 Solo Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.