Özet Bilgi
Şirketimizin, Aslan Çimento, Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, UNYEC, ASLAN
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
30.09.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
BOLUC, TRABOLUC91F3
0,9599
Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
31.12.2019
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
20.02.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Aslan Çimento, Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan teslim alınmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Duyuru Metni (III).pdf - Duyuru Metni
EK: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer
EK: 3
SPK Onay Yazısı.pdf - Diğer
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.