Özet Bilgi
Genel Kurul Çağrısı,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
24.02.2020
Genel Kurul Tarihi
18.03.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
4 - Genel Kurul da okunan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
5 - 2019 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
6 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti,
11 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
12 - Temsil iç yönergesinin görüşülmesi ve kabulü,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
14 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname-ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
iç yönerge.pdf - İç Yönerge
Ek AçıklamalarŞirketimizin 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 18.03.2020 Çarşamba günü saat:11:00 de 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde TTK 416 uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,


Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.