Özet Bilgi
24 Şubat 2020 Tarih 12233903-340.05.05-E.2205 Sayılı Yazı İle Sermaye Piyasası Kurulu İzni Alınan Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.01.2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2019
Denkleştirme Ödemesi
0
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Deks Yatırım A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
1
-
Hamiline
DEKS YATIRIM A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
1
-
Hamiline

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028
1.010.276,17
0
0
1.010.276,17
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010
50.989.723,83
0
0
50.989.723,83
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
52.000.000 TL
0 TL
0 TL
52.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
24.02.2020
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24 Şubat 2020 Tarih 12233903-340.05.05-E.2205 Sayılı yazısı ile Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Deks Yatırım A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemine izin verildiği tarafımıza bildirilerek, onaylı duyuru metni tarafımıza iletilmiştir.

Birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulması istenen aşağıdaki belgeler ekte yayınlanmıştır.

Kamuoyuna Duyurulur,

Saygılarımızla...

1- Kurul Onaylı Birleşmeye İlişkin Duyuru Metni

2- Birleşme Sözleşmesi

3-Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararları

4-Birleşmeye Taraf Şirketlerin 30.09.2019 Tarihli Solo ve Konsolide Mali Tabloları

5-Birleşme Sonrası Tahmini Açılış BilançosuBirleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
Deks YKK.pdf - Diğer
EK: 3
Deks 30.09.2019 Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 4
Deks 30.09.2019 Solo Mali Tablo ve Dipnotları.pdf - Diğer
EK: 5
Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 6
Servet YKK.pdf - Diğer
EK: 7
Servet GYO-Solo-300919.pdf - Diğer
EK: 8
Servet GYO-Konsolide-30092019.pdf - Diğer
EK: 9
Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.