Özet Bilgi
28/02/2020 YAPILAN BİLDİRİMDE BOŞ OLMASI GEREKEN SEHVEN TARİH YAZILAN NAKİT KAR PAYI ÖDEME ZAMAN ARALIĞI DÜZELTMESİDİR .
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016
Peşin
2,5469262
254,69262
15
2,1648872
216,48872
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.04.2020
17.04.2020
16.04.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 28/02/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 15/04/2020 olmasına karar vermiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.
2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.743,93 TL, NET: 3.182,34 TL dir.

2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 11.933.828,60 TL olup,10.810.649,00 TL pay sahiplerine,1.123.179,60 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 10.143.754,31 TL olup ,9.189.051,65 TL pay sahiplerine ,954.702,66 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genl kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KUSTUR kar dağıtım 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.244.586,63
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.811.753,83
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
17.484.259,71
17.308.880,27
4. Vergiler ( - )
3.444.514,71
3.441.514,71
5. Net Dönem Kârı
14.039.745
13.864.365,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
14.039.745
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
14.039.745
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
2.807.949
* Nakit
2.807.949
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
1.123.179,6
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.002.700
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.172.159,93
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
933.756,47
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
9.189.051,65
0
65,45
2,1648872
216,49
TOPLAM
9.189.051,65
0
65,45
2,1648872
216,49
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuz 28/02/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 15/04/2020 olmasına karar vermiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır.
2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.743,93 TL, NET: 3.182,34 TL dir.

2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 11.933.828,60 TL olup,10.810.649,00 TL pay sahiplerine,1.123.179,60 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 10.143.754,31 TL olup ,9.189.051,65 TL pay sahiplerine ,954.702,66 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genl kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.