Özet Bilgi
Yeni pay alma hakkı kullanımı sonrasında kullanılmayan payların Toptan Satışlar Pazarında satılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
20.540.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
43.920.000
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
7.900.000
6.807.692,310
86,17332
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
12.640.000
10.892.307,690
86,17332
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
20.540.000
17.700.000,000
86,17332
Sermaye Azaltım Tarihi
28.02.2020
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
7.900.000
15.800.000,000
1.446,47887
1,00
B Grubu
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
Hamiline
A Grubu, OZBL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROZBL00038
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
12.640.000
25.280.000,000
1.446,47887
1,00
B Grubu
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
Hamiline
B Grubu, OZBAL(RÜÇHAN), TRROZBL00046
429.926,561
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
20.540.000
41.080.000,000
1.446,47887
429.926,561
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alım haklarının kullanılması sonrasında kalan pay olursa, Erciyas Holding izahnamede yer aldığı şekil ve şartta tahsisli olarak kalan payları satın alacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
28.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.03.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
02.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
13.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.02.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
02.01.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
13.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

19.12.2019 Tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahhüt A.Ş.'nin (‘Şirket') çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'den 2.840.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 43.920.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 41.080.000 TL nominal değerli payları rüçhan hakkı kısıtlanmadan bedelli sermaye artırım kararı alınmış olup, 28.02.2020-13.03.2020 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanımı gerçekleşmiştir.

Yeni Pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu imtiyazsız payların toplam nominal değeri 429.926,561 TL olup, 16 Mart 2020 tarihinde yapılan kap açıklamamızda belirtildiği üzere ;

Kalan paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye Borsa'nın Toptan satışlar Pazarı'nda 18.03.2020 tarihinde satılmıştır. Birim satış fiyatı beher pay için 1,24 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.

Bu işlem neticesinde yeni pay alma haklarının tamamının satışı tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Özbal Kalan Paylara İlişkin Rapor.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.