Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
90.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
18.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
36.600.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021
1.500.000
1.500.000,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021
Nâma
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013
16.800.000
16.800.000,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
18.300.000
18.300.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
18.03.2020
Ek Açıklamalar

"Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname ektedir.


1.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Saray matbaacılık İzahname_180320_Taslak İzahname.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.