ESİAD/Sivri: Hane halkına asgari gelir desteği sağlanmalıdır
26/03/2020 12:52:34

   Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Dünyaya hızla  yayılan COVID-19 Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken  önlemlerle ilgili açıklama yaptı.Virüsün Türkiye’de de görülmesi ile  birlikte azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece  girdiklerini belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Bu  kriz ekonomik bir kriz değil, başta insani bir krizdir.  İhtiyacımız  olan en önemli konu işbirliği ve ortak akılla hareket ederek özellikle  dezavantajlı kesimlerin bu krizden en az hasarla çıkmasının  sağlanmasıdır” dedi.

    “Sürece katkı vereceğiz”

    Virüsün yayılım hızını azaltarak hem insani dramların hem de  sağlık sistemi üzerinde ani ve aşırı bir yükün oluşmasının önlenmesi  için kapsamlı tedbirlerin uygulanması gerektiğine işaret eden Sivri,  “Bu süreçte kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütleri ve  vatandaşların tam bir işbirliği ile hareket etmesi insan yaşamına  karşı ortak sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla derneğimiz, çalışma  gruplarıyla yaptığı çevrimiçi toplantılarla süreci hassasiyetle  yakından izlemeye, çözüm önerileriyle ve insani ihtiyaçlara destek  verecek çabaların içerisinde bulunarak sürece katkı vermeye devam  edecektir” diye konuştu. 
    Bu süreçte önemli bir yük omuzlayan, başta COVID-19 salgını ve  diğer hastalıklarla olan mücadelede büyük fedakarlıkla çalışan değerli  hekimlerimize ve sağlık personellerimize kolaylıklar dileyerek  şükranlarını sunduklarını belirten Sivri, şöyle konuştu: “Özellikle  önümüzdeki dönemde ihtiyacın artacağı düşünülerek sağlık malzemesi  üretiminin desteklenmesi, ilave üretim imkanlarının araştırılması ve  sürekliliğinin sağlanması önemlidir. COVID-19 Salgınının insan  sağlığının yanı sıra ekonomi üzerinde etkileri de derinleşmektedir.
Küresel Piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı riskler, tedarik  zincirlerin kesintiye uğraması veya durması ile ihracata yansıyan  olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri,  ülkemiz dahil tüm dünyada ekonomileri zor durumda bırakmaktadır. Halk  sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin tırmanmaması için sosyal  devlet anlayışının en fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda, ekonomik  sürdürülebilirlik için kalıcı ve olağanüstü tedbirlere ihtiyaç  duyulmaktadır. Bu kapsamda açıklanan ekonomik tedbirlerin yanı sıra  kısa, orta ve uzun vadede stratejilerin hazırlanarak ivedilikle hayata  geçirilmesi gerekmektedir.”

    ESİAD ÖNERİLERİ

    1.      Tedbirler başta insan hayatı ve sağlığının  önceliklendirilmesine yönelik olmalıdır. Bu kapsamda, belirli  saatlerde belirli kesimlere diğer saat aralığında ise topyekûn sokağa  çıkma yasağı dahil olmak üzere önlemlerin alınması için sivil toplum  kuruluşları, özel sektör ve kamuoyu destek vermelidir.
    2.      Türkiye’de 28 milyonluk istihdamın yaklaşık 15 milyonunu  turizmin de içinde bulunduğu hizmet sektörü sağlamaktadır. Bu sektörde  çalışanların çoğunluğu küçük işletmelerden ve günlük kazanarak  geçimini sağlayan bireylerden oluşmaktadır. Bu sektörde kayıtdışı  istihdam da yoğundur. Hem küçük işletme sahiplerinin ve çalışanların  geçim sürekliliğinin sağlanması hem de orta vadede bu sürecin  toplumsal huzursuzluğa dönüşmesinin önüne geçilmesi için, hanehalkı  bazında ve şimdilik Mayıs ayı sonuna kadar asgari gelir desteği  sağlanması gibi adımlar ivedilikle atılmalıdır.
    3.      Gıda güvenilirliği önümüzdeki dönemde en önemli konulardan  biri olarak karşımıza çıkacaktır. Gıda ithalat ve ihracatında  yaşanabilecek küresel sıkıntılara karşılık tarım ve gıda en stratejik  sektör olarak değerlendirilerek mümkün olan en yüksek üretim düzeyinin  güvence altına alınması sağlanmalıdır. Sektörde üretimin başlayacağı  bu günlerde sübvansiyon, ürün fiyatlamaları ve ödenmemiş 2019  desteklerinin ödenmesi gibi tedbirlerle tarım sektörünün üretimi  maksimize edilmelidir. Tarım malzemeleri, gübre, akaryakıt fiyatları  düşürülmeli ve desteklenmelidir.
    4.      Önümüzdeki dönemde tarım ürünlerinin tedarikinde,“bölgeden  tedarik”e bağımlılığın artabileceğinden hareketle, İzmir’deki  kooperatiflerin üretim kapasitesi ve stok miktarlarının belirlenerek  bir tedarik zinciri planlaması yapılması gerekmektedir.
    5.      Üretime devam eden şirketlere eksilen gelirleri veya  tahsil edemedikleri alacakları oranında faizsiz nakit destek  sağlanarak, nakit döngüsünün kopmasına imkan verilmemelidir.
    6.      Stratejik Sanayi kollarında, öncelikle insan sağlığı  tedbirleri güvence altına alınarak birebir izleme ve desteklerle  üretimin sürekliliğine önem verilmelidir. Bu çerçevede nakit  döngüsünün kesintiye uğratılmadan devam edebilmesinin temini elzemdir.
    7.      Kısıtlı kaynaklar ile alınması gereken tedbirlerde  öncelikler belirlenmeli ve bu önlemler kısa (Haziran sonuna kadar),  orta (2020 yılının 2. Yarısı) ve uzun vadeli (2021 ve 2022 yılları)  bir sıralama ve strateji çerçevesinde ele alınmalıdır. 
    8.      Bu tedbirlerin kısıtlı kaynaklar ile en etkili şekilde  alınabilmesini teminen uluslararası kuruluşlardan sağlanacak fonlar  gibi seçenekler de dikkate alınmalıdır. Bugünün en önemli konusunun  insan sağlığı ve yaşanabilecek sosyal huzursuzluğun önüne geçmek  olduğundan hareketle tedbirler, enflasyon ve bütçe açığı gibi kaygılar  gözetilmeden alınmalıdır. Bu bağlamda devletin KDV ve benzeri piyasaya  olan borçlarının kısmen de olsa yerine getirilmesi reel sektörün nakit  akışı ve sürekliliği için önemli bir faktördür.
    9.      Bu süreçte en önemli unsurlardan biri bankacılık başta  olmak üzere finans sektörünün gücünü korumaktır. Reel sektör ve hane  halkı için bankalardan talep edilen yapılandırma ve ötelemelerin  yerine getirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası tarafından gereken  likiditenin sağlanmasına yönelik önlemler alınması ekonominin  sürdürülebilirliği için elzemdir.
    10.  Karayolları ve denizyolları yük taşımacılığının, en üst  seviyede sağlık güvenliği önlemleri alınarak, sektörün ihtiyaç ve  sorunlarıyla yakından ilgilenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması  kesintiye uğramaması gereklidir.    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.