[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Veri Analitiği
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/03/2020
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/03/2020
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Kazanıldı.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
13.800.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
13.800.000 TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%11,15
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, üçüncü taraf tarafından düzenlenen "Veri Analitiği" ihalesini 13.800.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. Proje süresi iki yıl olup, hizmete konu tarafın veri analitiği olgunluk seviyesini yükseltmek üzere yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş zekası (BI) analizi yapılmasını ve iş analitiği senaryolarına göre çözümler geliştirmeyi kapsamaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.