FİNANS

BASIN BÜLTENİ-Tepe Savunma ve Güvenlik, Tohum Otizm Vakfı’na destek verdi
02/04/2020 13:15:24

    Otizmin günümüzde bilinen tek tedavi yolu erken tanı, yoğun ve  sürekli eğitimdir. Tepe Savunma ve Güvenlik, Tohum Otizm Vakfı’nın  hayata geçirdiği Türkiye’de özel eğitime ihtiyacı olan otizmli  çocukların ailelerinin, bakım sağlayıcılarının, öğretmenlerin,  üniversite öğrencilerinin ve konuya ilgi duyan tüm bireylerin kolayca  ulaşabildiği “Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı”nı yeniledi. Proje  kapsamında içeriği ve tasarımı tamamen yenilenen portala,  www.tohumotizmportali.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilecek.
    Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan  nöro-gelişimsel bir farklılık. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal  ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel  sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile  tanımlanıyor. Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla  artıyor. Bu sıklık 1985 yılında 2.500 çocuktan 1 iken, bugün her 59  çocuktan 1’e kadar yükselmiş durumda. Dünyada her 20 dakikada bir  çocuk otizm tanısı alıyor.
    Türkiye’de ise 1.4 milyon otizmli birey ve bu sorundan etkilenen
5.5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayının yaklaşık
434.010’unu ise 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler oluşturuyor.
Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise sadece
42.461. Otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli  özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim  yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde  ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabildiğini, gelişim  sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına  geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.
    Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Otizmin  günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim!” dedi.
    Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen hizmetlerin  çeşitliliğinin, erişilebilirliğinin, kapsayıcılığının fırsat eşitliği  açısından çok önemli bir gösterge olarak değerlendirildiğini belirten
Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp: “Şirketimiz  kurulduğu günden bugüne eğitime önem vermiş, topluma saygılı bir duruş  sergilemiş ve faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde sürdürmeye  gayret göstermiştir. Faaliyet alanımızın odağında insana hizmet  yatıyor ve bu yüzden sosyal sorumluluk çalışmalarımızın insana değer  katan projeler olmasına özen gösteriyoruz. Eğitim alanındaki  tecrübelerimiz ve sosyal sorumluluk yaklaşımımız çerçevesinde özel  eğitime ihtiyaç duyan ve eğitime erişim imkânı kısıtlı olan otizmli  çocuğa sahip tüm aileler, eğitimciler, üniversite öğrencileri ve bakım  sağlayıcılar için Tohum Otizm Vakfı ile ülke çapında bir proje hayata  geçirdik. Vakfın mevcut öğrenme portalını tamamen yenileyerek otizmli  çocuklarla etkileşimde bulunan tüm bireylerin zaman ve mekân  kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya taşınabilir  cihazlarından, internetin olduğu her yerde öğrenme imkânı sunan güzel  bir kaynak oluşturduk. Tohum Otizm Portalı’nı kullanarak otizmli  çocuklara nasıl eğitim verileceğini öğrenen anne-babaların, bakım  sağlayıcıların, eğitmenlerin, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan  herkesin öğrendiklerini uygulayarak otizmli çocukların hayatında fark  yaratmaları Tepe Savunma ve Güvenlik adına çok büyük bir mutluluktur”  dedi.
    Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Doğuştan gelen  ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan  otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı  eğitim!..Otizm konusunda Türkiye’de gerek ebeveynlerin gerekse de  eğitmenlerin otizmli bireylere nasıl eğitim verebileceklerine, onlara  nasıl davranmaları gerektiğine dair ulaşabilecekleri kaynaklar ve  eğitim olanakları oldukça kısıtlı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak dileyen  herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz ulaşabileceği bir  eğitim portalı oluşturduk. 2014 yılında hazırlayarak sunduğumuz Tohum
Otizm Eğitim Portalı, Tepe Savunma ve Güvenlik katkılarıyla günümüz  koşullarına hizmet eden teknik alt yapı, donanım ve kolay kullanımlı  bir ara yüze kavuştu. Kıymetli uzmanlarımızın desteğiyle portal  içerikleri de alandaki bilimsel gelişmeler ışığında güncellendi. Tepe
Savunma ve Güvenlik ile yaptığımız bu iş birliği ile otizmli  bireylerin eğitimi konusunda kapsamlı bilgiler içeren, videolar ve  görseller ile desteklenmiş, teorik bilgiler kadar pratik uygulama  örneklerini de içeren eğitim portalımız sayesinde daha çok otizmli  bireyin eğitime ulaşmasını sağlayabileceğiz. Otizmin farkında, otizmli  bireylerin yanında olan ve bu çok önemli projede bizi destekleyen Tepe
Savunma ve Güvenlik’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.
    Tepe Savunma ve Güvenlik ve Tohum Otizm Vakfı, içeriği ve tasarımı  tamamen yenilenen portaldan ailelerin, okul öncesi eğitimcilerin,  ilköğretim okulları, özel eğitim kurumları ve rehberlik ve araştırma  merkezleri gibi kurumlarda çalışan personelin, ilgili alanlarda  öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ve konuyla ilgilenen tüm  bireylerin yararlanması hedefleniyor. Portalin eğitim içeriği Tohum
Otizm Vakfı’nın değerli bilimsel danışmanları ve uzmanları Prof. Dr.
Elif Tekin İftar, Doç. Dr. Seray Olçay ve Dr. Hatice Deniz Değirmenci  tarafından yazılmış, portalın öğretim tasarımı ile ilgili süreçleri  ise Prof. Dr. Tufan Adıgüzel’in rehberliğinde yürütülmüştür. Tepe
Savunma ve Güvenlik‘in destekleriyle yenilenen bu portalda  otizme  ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra otizmli çocuklarla evde erken  müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış  sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer  aşamalarına hazırlamaya yönelik toplam 24 modül yer alıyor. Tepe
Savunma ve Güvenlik, proje kapsamında sahada görev yapan özel güvenlik  görevlilerine de çalışma ortamlarında otizmli bireylerle  karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini içeren güvenlik  modüllerini de portala ekledi. Bu modüllerle iş süreçlerinde sosyal  farkındalık anlamında topluma değer katmayı da amaçlıyor. Portaldan  ücretsiz olarak yararlanabilmek için tek yapılması gereken ise portala  üye olmak.
    Otizmle ilgili bilgi sahibi olmak, erken tanı ve erken müdahalenin  otizmli bireylerin tüm yaşamını etkileyeceğini hatırlatmak için Dünya
Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan’da başlayan ve Otizm Farkındalık
Ayı Nisan boyunca dünyanın her yerinde “Otizm Farkındalık Ayı”  etkinliklerinin düzenlendiğini de belirten Tepe Savunma ve Güvenlik
Genel Müdürü Bora Doğualp, yenilenen portalın açılışının da böyle  anlamlı bir zamana denk gelmesinden ayrıca çok mutlu olduklarını ifade  ederek bu fırsatı kendilerine verdikleri için Tohum Otizm Vakfı’na ve  portalın yenilenme sürecinde emeği geçen tüm uzmanlara teşekkürlerini  sundu.
    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama