[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun 02.04.2020 tarih ve 2020-11 sayılı kararı ile, Şirketimizin 09.03.2020 tarihinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020-02 sayılı kararı ile önerilen Oğuz Satıcı'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.