[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz iştiraklerinden Güç Yapı tarafından Şirketimize bugün yapılan bildirimde; 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtarı ile, 

Belediye ve Güç Yapı A.Ş.&EGYO A.Ş.arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verildiği bildirilmiştir.

 
Feshin sonuçlarına ilişkin ilerleyen günlerde Belediye ile görüşülecektir. 

Daha önce de olduğu gibi, kanuni haklarımız sonuna kadar saklıdır ve gerektiği şekilde kullanılacaktır.

Durumu bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla
13.04.2020 ODA/08
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.