[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının hazırlanması ve kamuya ilan edilmesi hususunda şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.03.2020 tarihinde yaptığı başvuru doğrultusunda 24.04.2020 tarihine dek ek süre tanınması uygun görülmüştü. Bu süreçte COVİD19 pandemisi nedeniyle yapılması planlanan çalışmalar tamamlanamamış olup, ayrıca 24.04.2020 tarihinde şirketimizin genel merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Süreçle alakalı olarak SPK'ya yeniden başvuru yapılarak görüş talep edilecektir

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.