Özet Bilgi
2019 yılı kâr payı dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı uyarınca; COVID-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak, tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2019 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 29.745.973,16 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURCAS PETROL A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
255.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
39.311.954,06
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-32.768.456
148.029.536,67
4. Vergiler ( - )
-4.089.119
0
5. Net Dönem Kârı
-28.679.337
148.029.536,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
116.717.985,98
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.565.577,53
1.565.577,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-30.244.914,53
29.745.973,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
-30.244.914,53
29.745.973,16
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-30.244.914,53
29.745.973,16
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
29.745.973,16
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.