[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2020 (bugün) tarih ve 654 sayılı kararı ile, Serdar Yıldız'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan  Bütçe ve Raporlama Müdürü Özge Alkaç Erol'un atanmasına karar verilmiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.