[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AFYON]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin sermayesinin 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 300.000.000 TL pay senedinin 16.04.2020- 30.04.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanımı ve 06.05.2020 tarihinde yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası işlemlerine Şirketimiz aracılık etmiştir. Nakden (bedelli) sermaye artışına ilişkin olarak Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 298.743.799,93 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 3.389.686,69 TL olmak üzere toplam 302.133.486,62 TL tutarında fon girişi sağlamıştır.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 06.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 1.256.211,168 TL nominal değerli payların Ortaklığın (Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

06.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 1.256.211,168 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SERDAR RASİM KATİPOĞLU
345.083
% 27,47
Gerçek kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN
300.000
% 23,88
Gerçek kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU
300.000
% 23,88
Gerçek kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
200.000
% 15,92
Gerçek kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY
75.000
% 5,97
Gerçek kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.