Özet Bilgi
Şirketimizin 23 06 2020 Olağan Genel Kurul işlemeleri hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kayıtlı Sermaye Tavanı Bölümü sehven işaretlenmediğinden düzeltme verilmeştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
14.05.2020
Genel Kurul Tarihi
23.06.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZİNCAN
İlçe
ERZİNCAN MERKEZ
Adres
Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2019 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - 2019 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 uncu maddelerinin tadil edilmesinin onaylanması
16 - Dilek ve temenniler,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Esas sözleşme SPK ve TİC.Bk. Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
Genel kurul çağrı ilanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
vekaletname 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketin 2019 yılına ait 45. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 23/06/2020 Salı günü saat 11:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilememesi/ertelenmesi halinde toplantının 23/07/2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir

45. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5- 2019 yılı UFRS ve VUK'na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

6- 2019 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8- 2019 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,

10- 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,

12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,

13- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14- Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15- Esas sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 uncu maddelerinin tadil edilmesinin onaylanması

16- Dilek ve temenniler,

17- Kapanış.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.