[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MEMSA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Borsa Yönetim Kurulunun 20/05/2020 tarihli kararı uyarınca; payları Pay Piyasası Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve işlem sırası yapılan Borsa duyurusu ile 27/04/2020 tarihinden itibaren, 2019 dönemi yıllık finansal raporlarını süresinde yayımlamaması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmış bulunan Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Şirket) paylarının işlem sırası (MEMSA.E), Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Şirket'in tüm finansal raporları eksiksiz olarak yayımlanıncaya veya SPK tarafından Şirket'e ilave süre verilinceye kadar Pay Piyasası Yönergesinin 30. maddesi 5. fıkrası hükmü doğrultusunda kapalı kalmaya devam edecektir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.