[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/12/2019
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
12/12/2020
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/06/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun 2019 revizyonu sonucu, önceki dönem 9,29 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 1 Haziran 2020 – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında 9,34 olarak belirlenmiştir.

 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artışı; Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.

 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,34'un alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidir;

 Ana Bölümler                                                  Ağırlık                Alınan Not

Pay Sahipleri                                                     %25                      95.18

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık                   %25                       98.84

Menfaat Sahipleri                                           %15                       87.88

Yönetim Kurulu                                                %35                      90.52

 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.

                  

 Kamuoyuna duyurulur. 

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
95,18
98,84
87,88
90,52
9,34
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.