[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[CEOEM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTAnnouncementRegardingCorporateActionsAbstract|
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

CEO Event Medya'nın halka arzında satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payın tamamının 05/05/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 04/06/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 44.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak alınacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.