[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Son dönemde Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat hareketleri nedeniyle Şirketimizin tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;
 
Bir süredir Şirketimiz paylarında gerçekleşen fiyat değişimlerine neden olacak şekilde; 
KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, finansal raporlar ve faaliyet raporları içeriğinden farklı olarak Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumunda herhangi bir değişiklik, SPK'nın II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
 
Bilindiği üzere 22.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından yapılan açıklama ile Şirketimiz paylarında gönüllü pay alım teklifi yapılacağı, "…yapılacak gönüllü pay alım teklifi neticesinde, Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin doğrudan veya dolaylı olarak tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş'nin oy haklarının %95 veya daha fazlasına ulaşması ve (II-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri kapsamında Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin Borsa kotundan çıkarılması ile ilgili olarak Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'nin genel kurulunda karar alınması halinde, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulması için gerekli olan adımlar atılacaktır." Açıklaması yapılmış, gönüllü pay alım teklifi işlemleri  24 Ocak -5 Mart 2020  tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, sonucunda Akzo Nobel Coatings International B.V. 66 yatırımcıdan 471.950,68 TL nominal değerli pay alarak %4.72'e çıkarmış,  Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin doğrudan ve dolaylı olarak Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu pay oranı %92,97'e ulaşmıştı.
 
İşbu açıklama tarihi itibarıyla Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından yeniden bir gönüllü pay alım teklifi yapılması için alınmış, Şirketimize bildirilmiş bir karar olmayıp, gelecekte böyle bir kararın alınıp alınmayacağı ticari hayatın olağan akışında Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin kendi takdirindedir.
 
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.