[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.06.2020 (bugün) tarihinde,

Tüm dünyada ve ülkemizde özellikle havacılık sektörünü derinden etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle olumsuz olarak etkilenen Şirketimiz mali yapısının güçlendirilmesi, operasyonel nakit akışımızın desteklenmesi, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin işletme sermayesi ve faaliyetlerimize ilişkin diğer finansal ihtiyaçlarımızın bir kısmının karşılanmasını teminen ana ortağımız Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'den ("CHH") borç olarak toplam 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) tutarında mali kaynak sağlanmasına, 

Ortalama vadesi 12 aydan az olmamak kaydıyla yürürlükteki Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, sağlanacak toplam mali kaynağın Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarının da gözetilerek 31 Ekim 2020 tarihine kadar CHH'den hangi tutarlarda ve hangi tarihlerde talep edilmesi konusunda Şirket Mali İşler Direktörlüğünün yetkilendirilmesine, 

mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.