[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ÖZETLE; İştirakimiz OEP Turkey Tech BV' deki hisse varlıklarımız üzerinde bulunan ihtiyati tedbir kararının Hollanda mahkemesi tarafından, davalı tarafın temyiz yolu açık olmak üzere, kaldırılması sonucu,  NETAŞ pay satışlarından ve temettü gelirlerinden 1.749.750,83 USD Şirketimizce tahsil edilmiştir.

02.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimizin taraf olduğu Hollanda'da devam eden dava ile ilgili olarak; Hollanda Mahkemesinin, temyiz yolu açık olmak üzere,   New Tennessee Homes Inc (NTH)'nin 26 Nisan 2017 tarihinde Şirketimiz aleyhine aldırdığı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ve NTH'nin diğer tüm taleplerinin reddine karar karar vermesi sonucu;

Hollanda Noter Makamında üzerinde ihtiyati tedbir bulunan 1.805.000 USD karşılığı olan ve ihtiyati tedbirin konduğu 14 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'daki makam tarafından USD'den EUR'a dönüştürülen 1.529.661,02 EUR tutarı üzerine konan ve yine Hollanda Mahkemesi hakimi kararı ile Şirketimizin iştiraki OEP Turkey Tech BV'de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) konan ihtiyati tedbirin kaldırılması karar verildiği belirtilerek, 1.529.661,02 EUR'nun 1 Haziran 2020 tarihinde Şirketimizce tahsil edilmiş olduğu ve EUR cinsinden olan söz konusu tutarın Türkiye' de bulunan banka hesaplarımıza aktarıldığı bildirilmiştir. 

Şirketimizin iştiraki olan OEP Turkey Tech BV'de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) konan ihtiyati tedbirin de Hollanda mahkemesi kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere kaldırılmış olması nedeniyle Şirketimize gerekli aktarımın önümüzdeki günlerde yapılmasını beklendiği açıklanmıştır.

Şirketimizin iştiraki olan OEP Turkey Tech BV'nin NETAŞ hisse satışından elde edilen gelirden Şirketimiz hissesine isabet eden 1.749.750,83 USD alacağımız 05-08/06/2020 tarihlerinde tahsil edilerek Türkiye'de bulunan banka hesaplarımıza aktarılmıştır. 

Şirketimizin iştiraki olan OEP Turkey Tech BV ile ZTE Coperatief U.A. arasında 06/12/2016 tarihinde imzalanan pay satış sözleşmesine göre elde edilen gelirden bu güne kadar Şirketimiz hissesine isabet eden ve tahsil edilen gelirler şöyledir.

Gelir TürüTahsil TarihiTutarDöviz Cinsi
Satış Primi17.11.201712.606.878,55USD
Temettü Geliri11.12.2019322.668,50USD
Satış Primi01.06.20201.529.661,58EUR
Temettü Geliri05.06.2020468.243,75USD
Satış Primi08.06.20201.281.507,83USD
TOPLAM
14.679.298,63 USD +1.529.661,58 EUR

Ayrıca belirtmek isteriz ki, İştirakimiz OEP Turkey Tech BV ile ZTE Coperatief U.A. arasında imzalanan pay satış sözleşmesine göre; Pay devrinin tamamlanmasını müteakip dört yıl süresince Sözleşmede belirtilen bazı şartların gerçekleşmesine bağlı olarak Alıcı'nın OEP ‘ye maksimum 15 Milyon USD ilave ödemeler yapılabileceği konusunda anlaşmışlardır. Pay devirleri gerekli izinler alınarak 30/03/2017 tarihinde tamamlanmış ve Sözleşme yürürlüğe girmiştir.  Sözleşmenin bu maddesine göre Şirketimizin yaklaşık 3 Milyon USD daha ilave gelir elde etmesi olasılık dahilindedir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.