Özet Bilgi
Genel Kurul'un Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TBORG, TRATBORG91A4
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TBORG, TRATBORG91A4
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolara göre 437.459.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 150.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2019 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 424.063.637 TL olarak hesaplanmıştır.

Bununla birlikte, covid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına, 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 423.913.637 TL tutarındaki net dağıtılabilir karın geçmiş yıllar karlarına eklemesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
91.511.669
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
551.991.000
303.554.507
4. Vergiler ( - )
-114.532.000
-32.647.245
5. Net Dönem Kârı
437.459.000
270.907.262
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-13.545.363
-13.545.363
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
423.913.637
257.361.899
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
423.913.637
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
150.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
424.063.637
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.