Özet Bilgi
Genel Kurulda Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
15.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017
0
0
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0
0
0
Ek Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2019 Kar Dağıtım.pdf
EK: 2
Kar Dağıtım.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
28.306.424
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
43.314.348
976.675,24
4. Vergiler ( - )
6.352.030
108.593,05
5. Net Dönem Kârı
24.691.930
868.082,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
43.404,11
43.404,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
24.648.525,89
824.678,08
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
278.524,29
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
24.927.050,18
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
24.648.525,89
824.678,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.05.2020 tarih ve 2020/15 sayılı toplantısında,Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden mevzuat değişikliği de dikkate alınarak; Şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmiş ve 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.