Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALARK, TRAALARK91Q0
Peşin
0,0790000
7,9
15
0,0671500
6,715
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
23.10.2020
27.10.2020
26.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALARK, TRAALARK91Q0
0
0
Ek Açıklamalar

· Şirketimizin 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 507.722.526,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.012.262,-TL vergi karşılığı, 70.913.319,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.810.395,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 382.986.550,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 5.602,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 382.992.152,-TL'nin %8,97'sine tekabül eden 34.365.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

· Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

· Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

· Kâr payı dağıtımına 23.10.2020 tarihinde başlanmasına,

Bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ALARK-2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
435.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
18.473.868,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
507.722.526
42.659.807,74
4. Vergiler ( - )
52.012.262
6.451.906,55
5. Net Dönem Kârı
384.796.945
36.207.901,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.810.395
1.810.395,06
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
382.986.550
34.397.506,13
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
382.986.550
34.397.506,13
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.602
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
382.992.152
34.397.506,13
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
19.149.608
21.750.000
* Nakit
19.149.608
21.750.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
15.215.392
12.615.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
348.621.550
32.506,13
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
29.210.250
0
7,63
0,06715
6,715
TOPLAM
29.210.250
0
7,63
0,06715
6,715
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 455.710.264 TL olup, bu tutara dahil olan 70.913.319 TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 384.796.945 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.