[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve imtiyazlı 100.000 adet A grubu paylarının Sayın Yalçın Yalçınkaya'ya satılmasıyla ilgili görüşmelerin 21.04.2020 tarihinde başladığı ve görüşmelerin olumlu neticelenerek 22.04.2020 tarihi itibari ile pay devri işlemlerine başlandığı ve 07.05.2020 tarihinde ise pay devri işlemlerinin tamamlandığı sürece ilişkin önceki KAP duyurularında bildirilmişti.

Söz konusu payların devri ile birlikte Sayın Yalçın Yalçınkaya Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim hakimiyetini elde etmesi sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği"nin 11. Maddesi çerçevesinde Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin diğer paydaşlarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğduğu 14.05.2020 tarihli KAP duyurusu ile kamuya duyurulmuştu.

 

14.05.2020 tarihli pay alım teklifini doğuran pay alım fiyatı sehven hatalı olarak hesaplanmış olup, pay alım teklifine konu Artı Yatırım Holding A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 22.04.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 0,87 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.