[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/06/2020
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Zaman içerisinde olumlu katkı beklenmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Boran Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. ile Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. arasında daha önce 2013 yılında yapılmış ve her yıl yenilenen anlaşmaya ek olarak ; Alaçam markalı ürünleri satmaya yönelik bir  distribütörlük ek protokolü yapılmıştır. İstanbul ili Bahçelievler,Bayrampaşa, Güngören ve Esenler  ilçelerini kapsayan dağıtım ek protokolünün zaman içerisinde toplam hasılaya olumlu bir etki yapması beklenmektedir.Bu protokol ile ilgili yeni bir yatırıma ihtiyaç duyulmamaktadır. 17.06.2020 tarihinde yapılan bildirime ek olarak bu duyuru yapılmıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.