[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
03 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamamıza esas teşkil eden 03 Nisan 2020 tarihli borç tasfiye sözleşmesi çerçevesinde Şirketimiz' in 94.837.843,17 TL olan borcunun indirimli olarak 70.000.000 TL olarak 7 adet eşit taksit ve senetle ödenmesi konusunda alacaklı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile anlaşılmıştır. 

Ancak tüm dünyada etkisi görülmekte olan COVİD 19 salgınının tüm turizm şirketlerini olduğu gibi Şirketimizin de gelirlerini ve nakit akışını olumsuz etkilenmesi nedeniyle söz konusu borç protokolünde yer alan 10 Mayıs 2020 vadeli 10.000.000 TL tutarındaki ödeme yükümlülüğü Şirketimiz tarafından yerine getirilememiştir. Alacaklı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu ile yapılan görüşmeler sonrasında imzalanan 12.05.2020 Tarihli ek protokol uyarınca alacaklı taraf ile 10 Mayıs 2020 Tarihli ve 10 Haziran 2020 tarihli her biri 10.000.000 TL tutarındaki 20.000.000 TL tutarındaki borç ödemesinin 17.06.2020 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

COVİD 19 salgın sürecinin halen devam etmesi nedeniyle Şirketimiz gelirleri ve kaynak yaratma çabalarını olumsuz etkilenmiş ve bunun sonucunda 17.06.2020 tarihli ek protokol uyarınca Şirketimiz tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler Şirketimiz tarafından yerine getirilememiştir.

Bu nedenle 03 Nisan 2020 Tarihli özel durum açıklamamıza konu borç yapılandırma sözleşmesi uyarınca borcun indirimli ödenmesine ilişkin sözleşme maddesi hükmünü yitirmiş ve borç tutarımız sözleşme uyarınca indirim öncesi borç tutarı olan 94.837.843,17 TL'ye geri dönmüştür. Ayrıca 03.04.2020 Tarihli borç yapılandırma protokolü uyarınca söz konusu borca ilişkin olarak fiili ödeme gününe kadar %15 oranında gecikme faizi uygulanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.